Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Οι Στόχοι του Συλλόγου

Οι σκοποί του Συλλόγου “ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ”, όπως αναφέρονται στο καταστατικό του, είναι: 1. Να συμβάλει με κάθε νόμιμο μέσο, στην πολιτιστική, κοινωνική, πνευματική και κυρίως στην περιβαλλοντική ανάπτυξη του δήμου Πεύκων, σε συνεργασία με πολίτες, κοινωνικές ομάδες και άλλους φορείς της περιοχής που έχουν παρόμοιους σκοπούς και δραστηριότητες. 2. Να αναλάβει …

Περισσότερα »