Επικινδυνότητα της Λ.Παπανικολάου: απαντήσεις της Τροχαίας και της Περιφέρειας στην επιστολή του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Επιστολές-απαντήσεις της Τροχαίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε επιστολή του Συλλόγου Κατοίκων Πεύκων ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, για την επικινδυνότητα της Λεωφ.Γ.Παπανικολάου.

Μετά το θανατηφόρο τροχαίο που έγινε στα Πεύκα, στην Λεωφ. Γ. Παπανικολάου, όπου σκοτώθηκε ένας συμπολίτης μας, στείλαμε επιστολή στην Τροχαία  την οποία κοινοποιήσαμε και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17.2.2023), αναφερόμενοι στην επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δρόμου και ζητώντας άμεση λήψη μέτρων.

Σήμερα, δημοσιεύουμε τις απαντήσεις τους, αφού πρώτα αναφερθούμε περιληπτικά σ’ αυτές.

Α) Απάντηση Τροχαίας

1) Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 501, 12-10-1990, Τεύχος Δ και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ., “…η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση της Λεωφ. Παπανικολάου υπάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η εκπόνηση και έγκριση μελετών εφαρμογής άπτεται των αρμοδιοτήτων της”.

2) Διενεργήθηκε επιτόπια αυτοψία από αρμόδιο Αξιωματικό της Τροχαίας και διαπιστώθηκε η επικινδυνότητα της Παπανικολάου, με αναφορά σε συγκεκριμένα σημεία,  που αναφέρονται στο έγγραφο της απάντησής της.

3) Η Τροχαία κατέληξε σε σημαντικές προτάσεις, όπως είναι η μείωση της μέγιστης ταχύτητας των οχημάτων από 50 χλμ/ωρ. σε 40 χλμ/ωρ. Μπορείτε να τις διαβάσετε στο έγγραφο της απάντησής της, το οποίο δημοσιεύουμε.

Β) Απάντηση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων).

1) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει στο έγγραφό της ότι δεν έχει αρμοδιότητα για την κατασκευή των πεζοδρομίων. Την υποχρέωση για την κατασκευή τους έχει ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών τηρώντας τις νόμιμες προδιαγραφές.

2) Καλεί τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών να μεριμνήσει για τη μεταφορά των κάδων απορριμμάτων (μπλε χρώματος), που βρίσκονται στη διασταύρωση  Παπανικολάου-Ευτυχίας (Lidl), για να αποκατασταθεί  η ορατότητα των οδηγών που προέρχονται από την οδό Ευτυχίας.

3)  Σημειώνει ότι “…εκκρεμεί η σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης από τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, που θα περιλαμβάνει στοιχεία συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών στοιχείων, καθώς και τα επιπλέον στοιχεία της παρ.4 της τεχνικής οδηγίας, ώστε να προκύπτει η αξιολόγηση του κατάλληλου τύπου της εγκατάστασης αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου ή εγκατάστασης πλήρους σηματοδότησης, για τις οκτώ διαβάσεις πεζών”.

Όμως, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι διαφορετικές προτάσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν από την Τροχαία και την Περιφέρεια για τη στροφή Φιλύρου και τις ημιτελείς διαβάσεις, που βρίσκονται επί της Παπανικολάου.

1) Στροφή Φιλύρου 

Η Τροχαία προτείνει δημιουργία διαβάσεων, ενώ η Περιφέρεια αναφέρει ότι για να γίνουν διαβάσεις θα πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένο δίκτυο πεζοδρομίων, για την κατασκευή των οποίων αρμόδια υπηρεσία είναι ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται τα κριτήρια για την ασφαλή διάβαση των πεζών, σύμφωνα με την τεχνική οδηγία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2) Ημιτελείς διαβάσεις επί της Παπανικολάου στους αρ. 81 και 103

Για τις ημιτελείς διαβάσεις η Τροχαία ζητά να διαγραμμιστούν, ενώ η Περιφέρεια αναφέρει ότι οι θέσεις αυτών των δύο διαβάσεων δεν πληρούν τα κριτήρια της Τεχνικής Οδηγίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και δεν μπορούν να λάβουν τη σχετική έγκριση για λόγους οδικής ασφάλειας, ενώ καλεί τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών να καλύψει τις πινακίδες των διαβάσεων, για να αποφευχθεί σύγχυση των πεζών. Παράλληλα, τονίζει στο έγγραφό της ότι “…ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών έχει ενημερωθεί σχετικά από τις 12/10/2021 (με τρία έγγραφα), για την εκ νέου μελέτη της θέσης των εν λόγω διαβάσεων, ώστε να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια της τεχνικής οδηγίας του Υπουργείου”.

Σχόλιο

Η Τροχαία αναφέρει στο έγγραφό της ότι  η Περιφέρεια είναι η αρμόδια υπηρεσία για την εκπόνηση και έγκριση της μελέτης, που αφορά στη χάραξη των διαβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ..

Εύλογα, προκύπτει το παρακάτω ερώτημα.

Πώς εξηγείται, η Περιφέρεια να επέλεξε τις θέσεις αυτών των δύο διαβάσεων, αφού οι διαβάσεις αυτές σύμφωνα με το έγγραφό της δεν πληρούν τα κριτήρια και ζητάει εκ νέου σχεδιασμό; 

Οι συγκεκριμένες διαβάσεις λειτουργούν ήδη, εδώ και ένα χρόνο περίπου με κάθετη σήμανση (πινακίδα), αλλά χωρίς διαγράμμιση, αποτελώντας παγίδα κινδύνου για τους πεζούς.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε στη συνεργασία των τριών υπηρεσιών, για την άμεση επίλυση των προβλημάτων της κυκλοφορίας στη Λεωφ.Γ.Παπανικολάου.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρες τις απαντήσεις της Τροχαίας και της Περιφέρειας.

Επικινδυνότητα στη Λεωφ.Γ.Παπανικολάου στα Πεύκα

Απάντηση Τροχαίας για την επικινδυνότητα της Παπανικολάου

Απάντηση της Περιφέρειας για την επικινδυνότητα της Παπανικολάου

Check Also

Εθελοντική αιμοδοσία Δήμου Νεάπολης-Συκεών 4 – 11 Νοεμβρίου 2023

Γιατί, δίνεις αίμα, σώζεις ζωές.