Παρατηρήσεις του OIKO-OΡΑΜΑΤΟΣ επί της προτεινόμενης κατασκευής της νέας εξωτερικής περιφερειακής οδού

1.    Το Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ συνάντησε κλειστές πόρτες και άρνηση παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης από μέρους της Διοίκησης της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. στις επανειλημμένες προσπάθειές του να ενημερωθεί σχετικά με τους σχεδιασμούς και τις μελέτες της προτεινόμενης κατασκευής της νέας εξωτερικής περιφερειακής οδού. Η συνάντηση της 28-12-09 στο Δήμο Πεύκων θεωρούμε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων πολιτών από την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. , η οποία όμως υπήρξε ανεπαρκέστατη δεδομένου ότι απουσίαζαν θεμελιώδεις προϋποθέσεις, δεδομένα και τεκμηριώσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν οι παρουσιασθέντες σημερινοί σχεδιασμοί.

Σε εφαρμογή της επαγγελίας της νέας Κυβέρνησης για διαφάνεια και πλήρη ενημέρωση των πολιτών, ζητούμε, ως μείζων περιβαλλοντική Μ.Κ.Ο. των Πεύκων, την άμεση πρόσβασή μας σε όλο το σχετικό υλικό και αποφάσεις της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. αλλά και τη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στη διέλευση  της  νέας οδικής αρτηρίας  από  τον Δήμο μας. Παράλληλα ζητούμε την ανάρτηση του υλικού (μελέτες, χάρτες, τεκμηρίωση λόγων αναγκαιότητας κατασκευής του έργου κλπ.) στην ιστοσελίδα της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε

.
2.     Πολύ σημαντική για την αποδοχή του νέου οδικού άξονα είναι η μελέτη σκοπιμότητας, η κυκλοφοριακή μελέτη και ειδικά η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Γνωρίζοντας ότι η  ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. όχι μόνο σχεδιάζει, αλλά και κατευθύνει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θεωρούμε ότι δεν συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για μια ανεξάρτητη και αντικειμενική Μ.Π.Ε. Για αυτόν το λόγο και προκειμένου να προβάλουν τεκμηριωμένη άποψη ο Δήμος και οι τοπικές Μ.Κ.Ο προτείνουμε στην Πολιτεία και την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. να  χρηματοδοτήσει τους παραπάνω ώστε να  προσλάβουν ειδικούς επιστήμονες ως συμβούλους σε εξειδικευμένα αντικείμενα της Μ.Π.Ε. (π.χ. κίνηση αερίων μαζών και ρύπων, θορύβου, φόρτου σε δευτερεύουσες αρτηρίες κλπ.). Η ως άνω πρακτική είναι συνήθης σε διαδικασίες διαβούλευσης Πολιτείας με πολίτες όσον αφορά σε Μ.Π.Ε. για ανάλογα  έργα σε χώρες του εξωτερικού που έχουν να επιδείξουν θετικά παραδείγματα διαβούλευσης.

3.     Για την πρόκριση της βέλτιστης διαδρομής πρέπει σοβαρά να ληφθεί υπόψη η κίνηση των καυσαερίων κατά την έξοδο της σήραγγας δεδομένου ότι το στόμιο εξόδου της θα καταλήγει σε περιοχή η οποία έχει διατομή V με τα παρακείμενα υψώματα του Κέδρηνου λόφου. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των αερίων μαζών στα χαμηλά αυτής της λεκάνης, ιδιαίτερα σε ημέρες θερμοκρασιακής αναστροφής. Για αυτόν το λόγο ζητούμε να γίνει ειδική μελέτη Π.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα για τους δύο κόμβους στο Δήμο μας, που θα εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της αέριας ρύπανσης τόσο από τον κύριο οδικό άξονα όσο και από τις οδούς που συμβάλουν σε αυτόν.

4.    Ο σχεδιασμός της οδού πρέπει να λάβει υπόψη στοιχεία από μελέτη προορισμών για να γνωρίζουμε πόσοι θα είναι οι χρήστες της νέας οδού και ποιους προορισμούς θα έχουν για να υπολογιστούν τα κυκλοφοριακά φορτία και οι επιβαρύνσεις τις οποίες θα δεχθούν γειτνιάζοντες παράπλευροι δρόμοι. Για το λόγο αυτό ζητούμε τη διεξαγωγή ειδικής κυκλοφοριακής μελέτης για τη διέλευση του άξονα από τα Πεύκα.

5.    Είναι παράλογο να σχεδιάζεται μια νέα περιφερειακή οδός τη στιγμή που έχουν μείνει ημιτελείς δύο κόμβοι της (Κ6 και Κ7). Οι δύο κόμβοι πρέπει άμεσα να κατασκευαστούν ολοκληρωμένα πριν οριστικοποιηθεί η διαδρομή του νέου άξονα, καθώς η κατασκευή τους μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά τα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιοχής. Αυτό θυμίζει νεόπλουτο που αγόρασε πανάκριβο αυτοκίνητο, αλλά εξακολουθεί να κυκλοφορεί με το φθαρμένο κουστούμι όταν διατηρούσε το προηγούμενο αυτοκίνητό του παλαιάς τεχνολογίας.

6.    Οι δύο κόμβοι (Κ7 και Κ8) που θα συνορεύουν με τα Πεύκα (Φιλύρου και Ασβεστοχωρίου) θα δημιουργήσουν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο και πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε οι οδοί πρόσβασης σε αυτούς από το υφιστάμενο δίκτυο να αποκτήσουν τουλάχιστον 2 λωρίδες κίνησης ανά κατεύθυνση.

7.    Όπως διαπιστώνουμε από τη μελέτη του χάρτου οι κόμβοι Κ7 και Κ8 δεν έχουν πλήρη και συνεχή ροή των οχημάτων, αλλά λειτουργούν με τη μεσολάβηση φωτεινού σηματοδότη. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα τόσο στην Λεωφόρο Παπανικολάου όσο και στην οδό προς Φίλυρο (αυξημένη ρύπανση, καθυστέρηση, μποτιλιαρίσματα κλπ.). Απαιτούμε η  ροή στους δύο παραπάνω κόμβους να είναι πλήρης και συνεχής.

8.    Ο κόμβος Κ8 στην Παπανικολάου προς Ασβεστοχώρι να απέχει τουλάχιστον 500 μέτρα από τά όρια του σχεδίου πόλης των δύο Δήμων , όπως η συνήθης πρακτική ορίζει. Συνεπώς, προτείνουμε τη μεταφορά του κόμβου αυτού προς Ασβεστοχώρι, σε κατάλληλη περιοχή. Με τον σημερινό σχεδιασμό η απόσταση είναι μόνον 40 μέτρα από υπάρχουσες οικίες.

9.    Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δημόσιο-οικονομικά δεδομένα και τον απαιτούμενο χρόνο για την κατασκευή του έργου όπως επίσης , και  την κατάσταση της σημερινής περιφερειακής με τα προβλήματα που συχνά ανακύπτουν από το παραμικρό ατύχημα, κρίνουμε απαραίτητη την εκτέλεση έργων που θα βελτιώσουν την υφιστάμενη οδό με θετικές παρεμβάσεις. Γι’ αυτό προτείνουμε σε πρώτη φάση να εκτελεστούν έργα βελτίωσης στην εσωτερική περιφερειακή:
α    Δημιουργία χώρων στάθμευσης έκτακτης ανάγκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανά 500-1000 μέτρα,
β    Η κατάργηση της διαχωριστικής νησίδας πρασίνου και η αντικατάστασή της με προστατευτικό στηθαίο οπλισμένου σκυροδέματος για τη διαπλάτυνση του δρόμου, καθώς το σημερινό πλάτος των λωρίδων είναι υπερβολικά μικρό
γ    Η βελτίωση των γεωμετρικών της στοιχείων σε επιλεγμένα τμήματα
δ    Η αύξηση του μήκους των λωρίδων επιβράδυνσης και επιτάχυνσης καθώς μερικές από αυτές δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας
ε    Η προστασία του οδοστρώματος από τα υλικά διάβρωσης των πρανών που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών ολισθηρότητας και παραγωγής αιωρούμενων σωματίων. Ας σημειωθεί ότι η πόλη μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αιωρούμενων σωματίων

10.    Οι κάτοικοι των Πεύκων που θα εισέρχονται ή θα εξέρχονται από τους κόμβους Κ7 και Κ8 της νέας οδού (Φιλύρου και Ασβεστοχωρίου) προτείνουμε να εφοδιαστούν με ηλεκτρονικές κάρτες δωρεάν διέλευσης ως ελάχιστο αντιστάθμισμα των επιβαρύνσεων που θα δεχθούν, όποτε και αν καθιερωθούν τέλη διοδίων. Θεωρούμε πάντως ότι οι μόνιμοι κάτοικοι του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να υποχρεώνονται να πληρώνουν διόδια σε έναν περιφερειακό δρόμο.

11.    Πρέπει να ελαχιστοποιηθούν τα αδρανή υλικά που θα παραχθούν από την εκτέλεση του έργου και να διασφαλιστεί η αξιοποίησή τους για την κατασκευή του προτεινόμενου έργου ή για άλλα έργα οδοποιίας και όχι η διάθεσή τους στο περιβάλλον.

12.    Κατοικίες και επιχειρήσεις οι οποίες θα βρεθούν αναπόφευκτα σε απόσταση ενόχλησης από το νέο οδικό άξονα πρέπει να αποζημιωθούν/μεταεγκατασταθούν σε νέες θέσεις εφόσον το επιθυμούν.

13.    Επιφυλασσόμαστε σε επόμενη φάση και εφόσον έχει δημοσιευθεί το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, να επανέλθουμε, τόσο για θέματα που αφορούν το Δήμο Πεύκων, όσο και για κάποια γενικώτερα θέματα.

Με τιμή
Για το Δ.Σ. του συλλόγου
Η πρόεδρος                        Ο Γεν.Γραμματέας

Μυρτώ  Πυροβέτση                    Σπύρος  Μαστρογεωργόπουλος

Check Also

Στέγαστρα στάσεων αστικής συγκοινωνίας στα Πεύκα

Είναι αξιοσημείωτη η αισθητή έλλειψη στέγαστρων αστικής συγκοινωνίας και ιστών τηλεματικής (ενημέρωση δρομολογίων), για τους …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *