ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11/2011-11/2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΙΚΟ-OΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  11/2011-11/2012

 

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, που έγινε τη Δευ-τέρα 12 Νοεμβρίου 2012 στο πρώην δημαρχείο Πεύκων, διαβάστηκε ο παρακάτω απολογισμός.

«Ως γνωστόν κατά τις εκλογές της 23ης Νοεμβρίου το 2011 εξελέγησαν στο Δ.Σ. του συλλό-γου για μια διετία οι: Ζέτου Φανή, Παπαδημητρίου Απόστολος, Μαυρίδης Κωνσταντίνος, Μαστρο-γεωργόπουλος Σπύρος, Δελλαπόρτα Μαρία και αναπληρωματικοί οι Κατσίκη Γεωργία και Αναστα-σιάδης Νίκος. Στις 29 Νοεμβρίου 2011 συνήλθε το Δ.Σ. και ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

 

Πρόεδρος:  Ζέτου Φανή

Αντιπρόεδρος:  Παπαδημητρίου Απόστολος

Γραμματέας:  Μαστρογεωργόπουλος Σπύρος

Ταμίας:  Μαυρίδης Κωνσταντίνος

Μέλος:   Δελλαπόρτα Μαρία

 

Στη συνέχεια ενημερώσαμε εγγράφως τη δημοτική αρχή και τους φορείς των Πεύκων για τη σύνθεση του νέου Δ.Σ., καθώς και την πρόθεσή μας για συνεργασία.

Στις 26 συνεδριάσεις του Δ.Σ. αποφασίσαμε και εκτελέσαμε τα παρακάτω.

 

Δεκέμβριος 2011

Στις 4 Δεκεμβρίου, με λίγα μέλη (Φ. Ζέτου και Μ. Δελλαπόρτα) πήραμε μέρος σε εξόρμηση καθαρισμού του Σέιχ-Σου, που οργάνωσε ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών (Δ.Ε.Συκεών).

Στις 11 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με το παιδικό χωριό Φιλύρου έγινε η γιορτή των παι-διών (Παγκόσμια Ημέρα της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Παιδιών) στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων. Είναι γιορτή που πλέον καθιερώνεται και δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να ανταλλάσσουν βιβλία, παιχνίδια και ρούχα, να διασκεδάζουν και να εκδηλώνουν έμπρακτη αλληλεγγύη. Απευθυν-θήκαμε στους εκπαιδευτικούς και συλλόγους γονέων και ζητήσαμε και χορηγίες από καταστήματα της περιοχής. Η εκδήλωση σημείωσε επιτυχία.

Επίσης το Δ.Σ. αποφασίζει να ενισχύσει οικονομικά το παιδικό χωριό Φιλύρου παρέχοντας πετρέλαιο θέρμανσης αξίας 500 ευρώ.

Ορίζεται η Πρόεδρος Φ.Ζέτου ως εκπρόσωπος του συλλόγου στη Δημοτική Επιτροπή Δια-βούλευσης του δήμου.

Ιανουάριος 2012

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ με απόφαση του Δ.Σ. ενισχύει, μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας του Δή-μου, οικογένειες στα Πεύκα με πολύ οξυμένα οικονομικά προβλήματα παρέχοντας κουπόνια αξίας 400 συνολικά ευρώ για πολυκατάστημα των Πεύκων.

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες παράδοσης–παραλαβής του πυροφυλάκειου που πρόσφε-ρε το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ στο δήμο μας. Καλεί εθελοντές, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν για την πυροπρο-στασία από την ΕΔΟΜΑΚ.

25 Ιανουαρίου. Μετά από πρόσκληση, η πρόεδρος παραβρέθηκε στην εσπερίδα που διορ-γάνωσε το ECOCITY, με θέμα την εφαρμογή στη χώρα μας της αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει» και για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, Οδηγία 2004/35, όπου το συμπέρασμα ή-ταν ότι νόμοι υπάρχουν, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζονται όπως πρέπει.

Φεβρουάριος 2012

Γίνεται επίσημα δεκτή από το Δήμο Νεάπολης-Συκεών η δωρεά του πυροφυλακείου.

Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου μέλη του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ συμμετέχουν στην εθελοντική αι-μοδοσία που οργανώνει ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών.

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ κόβει τη βασιλόπιτά του στην «Κορυ-φή».Φέτος δεν κάναμε χορό εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ σε συνεργασία με την Επιτροπή Κατοίκων για την Εξωτερική Περιφερειακή οργανώνει εκδήλωση στα Πεύκα για τη σχεδιαζόμενη εξωτερική Περιφερειακή και την αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής οδού με εισηγητές τη Συγκοινω-νιολόγο-Πολιτικό Μηχανικό Π. Πέρκα και το Δασολόγο – Περιβαλλοντολόγο Σ.Διαμαντόπουλο. Η εκδήλωση είχε θέμα: «Εξωτερική Περιφερειακή: οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις ζωές μας». Απευθυνθήκαμε στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης ζητώντας να μας στείλουν τις από-

ψεις του στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και το Μάρτιο μας απάντησε.

1. Συνδετήρια Οδός Δήμου Χορτιάτη με Εγνατία Οδό (εξωτερική περιφερειακή)

2. Αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής (fly over)

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ απευθύνεται για διαφημίσεις στους επαγγελματίες των Πεύκων επικαι-ροποιώντας το τιμολόγιο των διαφημίσεων.

Ανασυγκροτείται η συντακτική επιτροπή του περιοδικού και εκδίδεται κανονισμός λειτουργί-ας της.

Αποφασίζεται η συγκρότηση των επιτροπών περιβάλλοντος, παιδείας-νεολαίας και εκδη-λώσεων και γίνεται κάλεσμα προς τα μέλη να συμμετέχουν.

Αποφασίζεται κάθε πρώτη και τρίτη Τρίτη κάθε μήνα, από τις 8μμ έως τις 10μμ να είναι α-νοικτά τα γραφεία (προσωρινά στην οδό Ειρήνης 2) για επαφή με τα μέλη και τους φίλους του συλ-λόγου.

Επίσης αποφασίζεται η διάθεση χώρου στο περιοδικό του συλλόγου στις δημοτικές παρα-τάξεις που έχουν εκπροσώπους στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων, ώστε να εκθέτουν τις απόψεις τους για τα τεκταινόμενα της περιοχής μας, καθώς και στους νεοϊδρυθέ-ντες συλλόγους, χωρίς να βέβαια να απορρίπτονται οι παλιοί.

Μάρτιος 2012

Αποφασίζεται η αλλαγή τυπογραφείου έκδοσης του περιοδικού, καθώς το προηγούμενο μετέφερε την έδρα του στη Βουλγαρία. Μετά από έρευνα αγοράς επιλέχθηκε το τυπογραφείο «Μαυρογένης Α.Ε.».

Στις 22 Μαρτίου ξεκίνησαν τα μαθήματα για την πυρασφάλεια , τα οποία συνεχίστηκαν στις 10, 17 και 25 Μαΐου.

Στις 23 Μαρτίου το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που βοηθάει να έλθουν σε άμεση επαφή παραγωγοί γεωργικών προϊόντων με δημότες καταναλωτές, συμμετείχε με εθελο-ντές στη διαδικασία «Χωρίς μεσάζοντες» του μοιράσματος των παραγγελιών που είχε οργανώσει ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών.

Στις 25 Μαρτίου πήραμε μέρος στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου που διοργάνωσε ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών. Καταθέσαμε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων.

Στις 29 Μαρτίου μετά από πρόταση του μέλους μας Πασιαλή Γιάννη αποστείλαμε έγγραφο στον ΟΑΣΘ προτείνοντας ίδρυση τοπικής αστικής συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ στα Πεύκα. Η πρόταση περιέγραφε και τους δρόμους διέλευσης και τη συχνότητα των δρομολογίων.

Ασχοληθήκαμε επίσης και με το ζήτημα πιθανής επιβολής εισιτηρίου εισόδου στο Σέιχ-Σου μετά από έγγραφο της Επιτροπής Προστασίας του Σέιχ-Σου.

Απρίλιος 2012

Ο ΟΑΣΘ απαντά στην πρόταση του συλλόγου για τοπική συγκοινωνία, μετά από αυτοψία κλιμακίου (ΟΑΣΘ, ΣΑΣΘ, εργαζομένων ΟΑΣΘ) και μελών μας, που έκανε στις 17 Απριλίου, εντο-πίζοντας τεχνικά προβλήματα, αλλά και αφήνοντας ανοικτό το ζήτημα για παραπέρα εξέταση.

Ο σύλλογος είχε αποφασίσει να οργανώσει περιποίηση δένδρων στις αναδασωμένες πε-ριοχές τις Κυριακές 1 και 8 Απριλίου. Τελικά αυτό πραγματοποιήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών μόνο την Κυριακή 1 Απριλίου. Η συμμετοχή μελών και φίλων ήταν περιορισμένη, αλλά το καλό ή-ταν ότι είχαν κινητοποιηθεί και μαθητές του Γυμνασίου Πεύκων.

Στις 29 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση καθαρισμού μέσα στον οικισμό των Πεύ-κων στα πλαίσια της Διεθνούς πρωτοβουλίας Let’s do it Greece. Και πάλι η συμμετοχή μελών και φίλων ήταν περιορισμένη (20 + 16 πρόσκοποι), αλλά το καλό ήταν αυτή τη φορά ότι συμμετείχαν και πρόσκοποι.

Μάιος 2012

Στις 15 Μαΐου στείλαμε έγγραφο (είχε προηγηθεί τηλεφωνικό αίτημα πριν από ένα μήνα) προς τον Αντιδήμαρχο ΔΕ Πεύκων και την Πρόεδρο και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δη-μοτικής Ενότητας Πεύκων ζητώντας ορισμό συνάντησης του συλλόγου με τον Αντιδήμαρχο και το Τοπικό Συμβούλιο για συζήτηση πάνω σε θέματα που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων.

Στις 20 Μαΐου γιορτάσαμε, όπως κάθε χρόνο τα 18α γενέθλια του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ στον πολύ όμορφο χώρο κάτω από την Αγία Τριάδα. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία, την οποία έντυ-σαν μουσικά ο κ.Μπουτόπουλος με τους μουσικούς φίλους του, με κιθάρες και μπουζούκια, όπως κάθε χρόνο φροντίζει για τη μουσική ψυχαγωγία μας.

Στις 22 Μαΐου μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου μας παραβρέθηκε στα δικαστήρια, όπου δικά-στηκε και καταδικάστηκε συμπολίτης μας αυτεπάγγελτα για μπάζωμα ρέματος το 2008, θέμα που είχε αναδείξει ο σύλλογός μας στο παρελθόν.

Στις 30 Μαΐου συμμετείχαμε σε σύσκεψη για κινητοποίηση και ενεργή συμμετοχή στην εθε-λοντική αιμοδοσία που οργάνωνε ο Δήμος από 9 έως 15 Ιουνίου 2012.

Στις 31 Μαΐου στείλαμε έγγραφο στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη για την παρέμβασή του σε θέματα υποδομής (φωτισμός, πεζοδρόμια, σήμανση) στο τμήμα της Παπανικολάου μπροστά από το εμπορικό κέντρο Αγ. Κυριακή, μετά από δυστύχημα που έγινε εκεί.

Ιούνιος 2012

Στις 5 Ιουνίου έγινε εξόρμηση καθαριότητας γύρω από το σχολείο τους, μαθητών της ΣΤ τάξης του 2ου και 4ου Δημ. Σχολείων Πεύκων σε συνεργασία με το σύλλογό μας με αφορμή τη μέ-ρα του περιβάλλοντος.

Στις 9 Ιουνίου ο σύλλογος συμμετείχε με μέλη του στην εθελοντική αιμοδοσία που οργάνω-σε ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών στα Πεύκα.

Στις 21 Ιουνίου, το Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ μετά από αίτησή του συναντήθηκε με τον αντιδήμαρχο Αλέκο Σιμητόπουλο και την Πρόεδρο του Τοπικού συμβουλίου Καίτη Αμοιρίδου. Πα-ρών ήταν και ο σύμβουλος Καλλινικίδης Νίκος. Ήταν η πρώτη συνάντηση αυτού του είδους και έγι-νε ευρεία συζήτηση για πολλά θέματα των Πεύκων.

Στις 27 Ιουνίου, το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ σε συνεργασία με τον Γιάννη Τσιάγκα, προπονητή Μαχη-τικών Αθλημάτων οργάνωσε σεμινάριο αυτοπροστασίας-αυτοάμυνας. Συμμετείχαν 16 άτομα και 3 εκπαιδευτές.

Ιούλιος 2012

Στις 7 Ιουλίου, η κ. Μαρία Δελλαπόρτα, μέλος του Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ παραιτείται από τη θέση αυτή, λόγω φόρτου και αδυναμίας να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της και στη θέση της αναλαμβάνει η κ. Γεωργία Κατσίκη, πρώτη αναπληρωματική.

Στις 9 Ιουλίου, ο σύλλογός μας συμμετείχε στη διαβούλευση του Δήμου για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς στα Πεύκα.

Επίσης μέσα στον Ιούλιο, μέλη του συλλόγου κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πρόσφατης πυρκαγιάς στο Σέιχ-Σου.

Αύγουστος 2012

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ συμμετείχε σε τρεις συσκέψεις του Δήμου για την οργάνωση των Θεοτο-κίων στα Πεύκα. Αποφασίζεται το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ να συμμετέχει με τη «Γιορτή με Πανσέληνο», που προγραμματίστηκε για την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012.

Στις 27 Αυγούστου, μετά από καταγγελίες κατοίκων και αυτοψία από την Πρόεδρο του Συλ-λόγου, αποστέλλεται έγγραφο προς το Δήμο, όπου καταγγέλεται μπάζωμα ρέματος από ιδιώτη.

Στις 31 Αυγούστου πραγματοποιείται η καθιερωμένη γιορτή «Γιορτή με πανσέληνο» στο πάρκο Ακρόπολης με πολύ μεγάλη επιτυχία (τουλάχιστον 650 άτομα) καιρού επιτρέποντος.

Μέλη του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ μετά από κάλεσμα της Δ.Ε.Πεύκων και της ΕΔΟΜΑΚ, έκαναν παρατήρηση για φωτιά από το νέο πυροφυλάκειο που δώρισε ο σύλλογος στο δήμο μας, τις μέρες που υπήρχε μεγάλη επικινδυνότητα.

Σεπτέμβριος 2012

Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ συμμετείχε στο 2ο Green Wave Festival με περίπτερο στο διάστημα 14-16 Σεπτεμβρίου 2012 στο δημοτικό πάρκο της ΧΑΝΘ. Μια οικολογική γιορτή με συμμετοχή πάρα πολλών οργανώσεων, φορέων και συλλόγων της πόλης και όχι μόνο, δίνοντας μηνύματα αντιμε-τώπισης της κρίσης, για μια αλληλέγγυα κοινωνία.

Στις 25 Σεπτεμβρίου συμμετείχαμε στη 2η διαβούλευση για τη λαϊκή αγορά στα Πεύκα.

Στις 27 Σεπτεμβρίου συμμετείχαμε σε σύσκεψη για κινητοποίηση και ενεργή συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία που οργάνωνε ο Δήμος από 6 έως 12 Οκτωβρίου 2012.

Στις 30 Σεπτεμβρίου το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ κάλεσε τα μέλη και τους φίλους του σε περίπατο γνωριμίας και καθαρισμό του Άλσους Δελασάλ. Η συμμετοχή ήταν περιορισμένη. Το θετικό ήταν ότι ανταποκρίθηκαν άγνωστοι σε εμάς μέχρι τώρα κάτοικοι.

Οκτώβριος 2012

Στις 6 Οκτωβρίου ο σύλλογος συμμετείχε με μέλη του στην εθελοντική αιμοδοσία που ορ-γάνωσε ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών στα Πεύκα.

Στις 16 Οκτωβρίου συναντηθήκαμε (μαζί με τον αντιδήμαρχο κ.Σιμητόπουλο, την πρόεδρο του Τ.Σ. κ.Αμοιρίδου, μέλη του συλλόγου μας και κατοίκους, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΘ

κ.Στεφανίδη, για την εγκατάσταση τοπικής αστικής λεωφορειακής γραμμής στα Πεύκα. Μας υπο-σχέθηκε ότι άμεσα θα ξανακάνουν αυτοψία (άλλαξαν κάποια δεδομένα από τον Απρίλιο).

Ο σύλλογος ανταποκρίθηκε σε κάλεσμα του Δήμου για την κατάρτιση του Τεχνικού Προ-γράμματός του για το 2013 με έγγραφες προτάσεις του.

Στις 28 Οκτωβρίου πήραμε μέρος στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου που διοργάνωσε ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών.

Νοέμβριος 2012

Την 1η Νοεμβρίου είχαμε συνάντηση με το Δήμαρχο, όπου συζητήσαμε για θέματα που αφορούν στα Πεύκα (αποχέτευση, δρόμοι, ρέματα, πάρκα-κοινόχρηστοι χώροι, πυλώνες, δενδρο-φύτευση, συγκοινωνία κλπ.) και πήραμε ενημέρωση.

Την 5η Νοεμβρίου στο δημαρχείο Πεύκων, συμμετείχαμε σε σύσκεψη με κλιμάκιο του ΟΑΣΘ, τον αντιδήμαρχο Πεύκων, τον αντιπρόεδρο του Τ.Σ. Πεύκων και μέλη μας, για το θέμα της αστικής τοπικής γραμμής συγκοινωνίας. Στη συνέχεια κάναμε τη διαδρομή που πρότεινε το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, όπως και αντίθετα, για να διερευνηθούν τα τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στους δρόμους και να αντιμετωπιστούν. Τώρα περιμένουμε να γίνουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες (ε-πίσημο αίτημα του Δήμου μας προς τον ΟΑΣΘ).

 

Σε όλο το διάστημα της θητείας του παρόντος Δ.Σ. είχαμε συνεχείς επαφές με το Δήμο και κυρίως με τον Αντιδήμαρχο κ. Α. Σιμητόπουλο για εξασφάλιση αξιοπρεπούς μόνιμης στέγης για το σύλλογο, το οποίο θέμα ακόμη δεν λύθηκε.

Επίσης, παραβρεθήκαμε κατά τη διάρκεια του χρόνου που μας πέρασε σε ημερίδες και εκ-δηλώσεις άλλων συλλόγων και φορέων μέσα στα Πεύκα, αλλά και εκτός.

Για όλες τις εκδηλώσεις μας στάλθηκαν ηλεκτρονικά μηνύματα (2 φορές) σε όσους είχαν και τηλεφωνικά μηνύματα, καθώς και ενημέρωση σε σταθερά τηλέφωνα.

Επίσης, για κάποιες εκδηλώσεις ή θέματα του Δήμου (χωρίς μεσάζοντες, διαβούλευση για τη λαϊκή αγορά, θέατρο κλπ.) ενημερώσαμε με τον ίδιο τρόπο τα μέλη και τους φίλους μας.

Χρειάστηκε να αγοράσουμε μια ντουλάπα για τη φύλαξη του αρχείου μας, όπως επίσης και δύο ψησταριές, για τις εκδηλώσεις μας σε τιμή ευκαιρίας, για να μην ψάχνουμε κάθε φορά δανει-κές.

Το θέμα του Συνεπιβατισμού δυστυχώς δεν προχώρησε. Παρόλα αυτά, μερικοί συμπολίτες μας το εφαρμόζουν.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι οι αποφάσεις που πήραμε όλους τους προηγούμενους μήνες ή-ταν ομόφωνες.

 

ΠΕΥΚΟ- ΟΡΑΜΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου εργαστήκαμε με τη συντακτική επιτροπή (2-3 συνεδριά-σεις ανά τεύχος) για συγκέντρωση ύλης, συγγραφή κειμένων, διορθώσεις, συλλογή χορηγιών, για την έκδοση τεσσάρων τευχών του περιοδικού ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους ε-παγγελματίες των Πεύκων που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε κρατήσει το κόστος των διαφημίσεων σταθερό τα τελευταία χρόνια. Τονίζουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία της έκδοσης του περιοδικού γίνεται εθελοντικά σε βάρος του προσωπικού χρόνου του καθένα από τα μέλη μας.

Ιδιαίτερες αλλαγές δεν έγιναν στο περιοδικό μας, παρά μόνον φιλοξενούμε κείμενα των δη-μοτικών παρατάξεων του δήμου μας ή και δημοτικών συμβούλων, για θέματα που αφορούν κυρί-ως τα Πεύκα.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα μέλη της συντακτικής επιτροπής (Π.Τσορμπατζόγλου,Ν.Βασσάρα, Θ.Γεωργακό, Α.Ακουαρόνε, Ι.Πασιαλή + Δ.Σ.) και της επιτροπής εκδηλώσεων (Ν.Βασσάρα, Α.Δημοπούλου, Ε.Θεοδώρου, Σ.Καϊσίδου, A.Παππά, Ε.Ασλανίδου) για τη βοήθειά τους. Επίσης, τον κ.Παππά που μας ψήνει τόσο νόστιμα σουβλάκια στις εκδηλώσεις μας.

Η εφημερίδα μας, αυτή την εποχή της κρίσης, βγάζει τα έξοδά της. Ο Σύλλογος δεν έχει άλ-λα έσοδα παρά μόνον τις συνδρομές των μελών του.

 

Προγραμματισμός δράσεων για τον επόμενο χρόνο:

* Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Παιδιών 16 Δεκεμβρίου 2012

* Έκδοση ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ τεύχος 65

* Δράσεις για προσφορά αλληλεγγύης στους συνανθρώπους μας

* Χορός ή συνεστίαση ή κοπή βασιλόπιτας

* Αναδάσωση

* Let’s do it Greece (Καθαρισμός οικισμού – πανελλαδική καμπάνια)

* Εξεύρεση στέγης

* Γενέθλια συλλόγου

* Ενημερωτική ομιλία για επίκαιρο θέμα

* Γιορτή κάτω από τα άστρα

* Εκδρομή

Check Also

Γενική Συνέλευση και Εκλογές του Συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ, Εξαιτίας της μη απαρτίας κατά την πρώτη Γενική …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *